0

നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് ശൂന്യമാണ്
 

 

 

ഫിക്സഡ് ലെൻസുള്ള സ്കീ ഗോഗലുകൾ

സ്ഥിരമായ ലെൻസ് സ്കീ, ഒപ്റ്റിക്സ് ഉള്ള സ്നോബോർഡ് ഗോഗലുകൾ X-Polar ആന്റി മൂടൽമഞ്ഞ്. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള യൂണിസെക്സ് ഫ്രെയിം. സൃഷ്ടിക്കുകയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു freeriders. സ്കീയിംഗിന് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക ഉൽ‌പ്പന്നമായി മാറുന്നതിന് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് സാങ്കേതികവിദ്യ. സൂര്യനും മോശം കാലാവസ്ഥയും ഉള്ള കണ്ണടകളും കണ്ണടകളും.

 

സ്കീയിംഗിനും സ്നോബോർഡിംഗിനുമുള്ള സ്നോബോർഡ് ഗോഗലുകൾ