0

നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് ശൂന്യമാണ്

ടെർമിനോസ് ആൻഡ് കോഡിക്യോണിയോസ്

ടെർമിനോസ് ആൻഡ് കോഡിക്യോണിയോസ്

 

ഈ നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക

 

1. ആമുഖം

ഈ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ‌ ഇൻ‌ഡികോം യൂറോപ്പ 2015 സ്ലൈ (വ്യാപാരമുദ്രയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനി) തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വ്യക്തമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു The Indian Face) കാലെ സുർബാനോ 41, ബജോ ഇസ്‌ക്വീർഡ 28010, മാഡ്രിഡ്, കൂടാതെ CIF ESB87341327, മൂന്നാം കക്ഷികൾ (ഇനിമുതൽ "ഉപയോക്താക്കൾ") എന്നിവരുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസുമായി ഉപയോക്താക്കളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിന്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ന്റെ website ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് The Indian Face (http://www.theindianface.com", ഇനി മുതൽ" സ്റ്റോർ ").

 

2. ഉപയോക്താവിന്റെ ചുമതലകൾ

2.1 നിയമം, ധാർമ്മികത, പൊതു ക്രമം, ഇവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി സ്റ്റോർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും സ്റ്റോറിന്റെ ഓരോ സേവനങ്ങളും ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഉപയോക്താവ് പൊതുവെ സമ്മതിക്കുന്നു. പൊതുവായ വ്യവസ്ഥകൾ‌, കൂടാതെ ഉപയോക്താക്കൾ‌ സ്റ്റോറിന്റെ സാധാരണ പ്രവർ‌ത്തനത്തെയും ആസ്വാദനത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന, കേടുവരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ‌ തകരാറിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ‌ ചരക്കുകൾ‌ക്കും അവകാശങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ‌ വരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ‌ കേടുപാടുകൾ‌ വരുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ‌ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ‌ നിന്നും നിങ്ങൾ‌ വിട്ടുനിൽക്കണം. The Indian Face, അതിന്റെ വിതരണക്കാർ, ഉപയോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ പൊതുവായി.

 

3. ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിലകളും

3.1          The Indian Face എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം നിക്ഷിപ്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോറിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയിലേക്ക് പുതിയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ ചേർക്കാം, അല്ലാത്തപക്ഷം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത്തരം പുതിയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ ഈ പൊതു വ്യവസ്ഥകളിലെ വ്യവസ്ഥകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമെന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ, സ്റ്റോറിലും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന വിവിധ തരം ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിക്കാതെ തന്നെ ഏത് സമയത്തും ആക്‌സസ്സും ഉപയോഗവും നൽകുന്നത് നിർത്താനുള്ള അവകാശം നിക്ഷിപ്തമാണ്.

 

3.2 സ്റ്റോറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വെബ് ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യ അനുവദിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ യോജിക്കും. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളും അവയുടെ വിലകളും സ്റ്റോറിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു. സ്റ്റോറിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിലകൾ യൂറോയിലാണ്, മറ്റുവിധത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തരുത്.

 

4. ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ് നടപടിക്രമവും രൂപവും

4.1 പരമാവധി ഇരുപത്തിനാല് (24) മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, The Indian Face വാങ്ങൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന് ഒരു ഇമെയിൽ അയയ്ക്കും. ഇമെയിൽ ഒരു വാങ്ങൽ റഫറൻസ് കോഡ് നൽകുമെന്നും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ, അതിന്റെ വില, ഷിപ്പിംഗ് ചെലവുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കും. The Indian Face.

 

4.2 സ്റ്റോർ വഴി ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്ന ഉപയോക്താവ് സ്റ്റോറിൽ പ്രത്യേകമായി വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പണമടയ്ക്കണം.

 

4.3         ഇൻഡികോം യൂറോപ്പ 2015 സ്ല കരാർ formal പചാരികമാക്കിയ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രമാണങ്ങൾ ഇത് ശേഖരിക്കും, വാങ്ങിയുകഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോക്താവിന് ഒരു പകർപ്പ് അയയ്ക്കും. കരാർ സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കും.

 

4.4 അയച്ച ഓർഡർ സ്ഥിരീകരണം The Indian Face ഇത് ഒരു ഇൻവോയ്സ് ആയി സാധുതയുള്ളതല്ല, വാങ്ങിയതിന്റെ തെളിവായി മാത്രം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻവോയ്സ് ഉൽപ്പന്നത്തിനൊപ്പം അയയ്ക്കും.

 

5. വിത്ത്ഡ്രാവലിന്റെ അവകാശം

5.1 ഉപയോക്താവിന് പിൻവലിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അതിലൂടെ അവനുമായി ബന്ധപ്പെടാം The Indian Face ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ വഴി: ബന്ധപ്പെടുക @ theindianface.com, ഉൽപ്പന്നം സ്വീകരിച്ചതിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കിയ ഏഴ് (7) പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കൂടാത്ത കാലയളവിനുള്ളിൽ വാങ്ങലിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. ഉചിതമായ രീതിയിൽ പൂർ‌ത്തിയാക്കിയ റിട്ടേൺ ഷീറ്റും ഡെലിവറി നോട്ടിൻറെയോ ഇൻ‌വോയിസിന്റെയോ ഒരു പകർപ്പ് സഹിതം ഉൽ‌പ്പന്നം അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്, കൂടാതെ ഉൽ‌പ്പന്നം മടക്കിനൽകുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചെലവിന് ഉപയോക്തൃ-വാങ്ങുന്നയാൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി റിട്ടേൺ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു The Indian Face പിൻവലിക്കൽ വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പിന് മറുപടിയായി ഉപയോക്താവിനെ അറിയിക്കുക. ഉപയോക്താവ് പരമാവധി ഏഴ് (7) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉൽപ്പന്നം തിരികെ നൽകണം The Indian Face മടങ്ങിവരവിന്റെ രൂപം സൂചിപ്പിക്കുക.

 

5.2 പിൻവലിക്കൽ പണമടച്ച തുകയുടെ റീഫണ്ടിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഉപഭോക്താവ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ നമ്പറും ഉടമയും റിട്ടേൺ ഷീറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കണം The Indian Face നിങ്ങൾ പേയ്‌മെന്റ് നടത്തണം. പറഞ്ഞ പേയ്‌മെന്റിന്റെ കാലാവധി നിയമത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും.

 

5.3 ഉൽപ്പന്നം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പാക്കേജിംഗിൽ തിരിച്ചെത്താത്തപ്പോഴും ഉൽപ്പന്നം തികഞ്ഞ അവസ്ഥയിലല്ലാത്തപ്പോഴും പിൻവലിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല.

 

6. ഉപഭോക്തൃ സേവനം

6.1 ഏതെങ്കിലും സംഭവം, ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്, ഉപയോക്താവ് വിലാസ കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയയ്ക്കാം @ theindianface.com.

 

7. ഹോം ഡെലിവറി സേവനം

7.1 സ്റ്റോർ വഴിയുള്ള വിൽപ്പനയുടെ പ്രാദേശിക വ്യാപ്തി യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രദേശത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്, അതിനാൽ ഡെലിവറി സേവനം ആ പ്രദേശത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും. പേയ്‌മെന്റ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ വഴി വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോക്താവ് സൂചിപ്പിച്ച ഡെലിവറി വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്‌ക്കും, നിയമത്തിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി സ്ഥാപിതമായ പരമാവധി ഡെലിവറി കാലയളവ് മുപ്പത് (30) ദിവസമാണ്.

 

7.2 ന്റെ ഡെലിവറി സേവനം The Indian Face അംഗീകൃത അന്തസ്സിന്റെ വിവിധ ലോജിസ്റ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഓർഡറുകൾ പി‌ഒ ബോക്സുകളിലോ ഹോട്ടലുകളിലോ മറ്റ് സ്ഥിരമല്ലാത്ത വിലാസങ്ങളിലോ നൽകില്ല.

 

7.3 ഷിപ്പിംഗ് ചെലവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്, കൃത്യമായ ഷിപ്പിംഗ് ചെലവ് ഉപയോക്താവിനെ അറിയിക്കും.

 

8. ഇന്റലക്ച്വൽ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി

8.1 സ്റ്റോറിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും വസ്തുക്കളും, ബ്രാൻഡുകൾ, അവയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഘടന, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ക്രമപ്പെടുത്തൽ, അവതരണം, ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ ഉപയോക്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നു. അവരുമായുള്ള ബന്ധം, ബ ual ദ്ധികവും വ്യാവസായികവുമായ സ്വത്തവകാശങ്ങളാൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു The Indian Face അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ, കൂടാതെ വ്യാവസായിക, ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായ വ്യവസ്ഥകൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല.

 

8.2 അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ The Indian Face അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ അവകാശങ്ങളുടെ മൂന്നാം കക്ഷി ഉടമകൾ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിയമപരമായി അനുവദനീയമല്ലെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിന് പുനർനിർമ്മാണം, പരിവർത്തനം, പരിഷ്ക്കരണം, ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ്, റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ, വിതരണം, വാടക, വായ്പ, ലഭ്യമാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിക്കുക മുമ്പത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഘടകങ്ങളുടെ പൊതു ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയുള്ള പൊതു പ്രവേശനം. ഉപയോക്താവ് സ്റ്റോർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ആക്‌സസ്സുചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ, ഘടകങ്ങൾ, വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം, നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ മെറ്റീരിയലുകൾ, ഘടകങ്ങൾ, വിവരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വാണിജ്യപരമായ ചൂഷണം നടത്തരുതെന്ന് സ്വയം നിർബന്ധിക്കുന്നു. അതേ.

 

8.3 സ്ഥാപിച്ച ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനോ ഉപയോക്താവ് വിട്ടുനിൽക്കണം The Indian Face അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിലെ മൂന്നാം കക്ഷികൾ.

 

9. ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണം

9.1 നിയമം 15/99 LOPD അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം വഴി നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നടത്തിയ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പ്രോസസ്സിംഗിനായി ഒരു ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും, ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് The Indian Face, റദ്ദാക്കൽ ആവശ്യപ്പെടാത്തിടത്തോളം. വിൽപ്പനയുടെ വികസനത്തിനും നടപ്പാക്കലിനും, അത് നേടുന്ന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധയും, ആ ശ്രദ്ധ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പ്രൊമോഷനും മൂന്നാം കമ്പനികളുടെ അനുബന്ധ കമ്പനികളും ചികിത്സ പരിഗണിക്കും. The Indian Face.

അതുപോലെ, സൂചിപ്പിച്ച ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു / The Indian Face ഇത് ഈ ഡാറ്റയെ ഏറ്റവും രഹസ്യസ്വഭാവത്തോടെ പരിഗണിക്കും, അവ ഏകവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്വീകർത്താവും, കൂടാതെ നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയല്ലാതെ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് അസൈൻമെന്റുകളോ ആശയവിനിമയങ്ങളോ നൽകരുത്.

ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗങ്ങളിലൂടെ പോലും ഉപയോക്താവ് റഫറലിനെ വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കുന്നു The Indian Face ഒപ്പം മുകളിൽ പറഞ്ഞ എന്റിറ്റികൾ, വാണിജ്യ ആശയവിനിമയങ്ങൾ, പ്രമോഷണൽ ഓഫറുകൾ, മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ. □ അതെ, ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു.

 

9.2 ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഉപയോക്താവിന് ഏത് സമയത്തും പ്രവേശനം, തിരുത്തൽ, എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കൽ എന്നിവയുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം The Indian Face, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഇമെയിൽ വഴി @ theindianface.com, നിങ്ങളുടെ എൻ‌ഐ‌എഫിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പകരം തിരിച്ചറിയൽ രേഖ.

9.3. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ * എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണമില്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് തടയും.

 

10. പാസ്‌വേഡുകൾ

10.1        The Indian Face വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താവിനായി വ്യക്തിഗത പാസ്‌വേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. വെബ്സൈറ്റ് വഴി നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പാസ്‌വേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കും. രഹസ്യത്തിന്റെ ലംഘനത്തിൽ നിന്നോ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എത്ര നാശനഷ്ടങ്ങളോ പരിണതഫലങ്ങളോ ഉണ്ടായെന്ന് കരുതുക, ഉപയോക്താവ് പാസ്‌വേഡുകൾ കർശനമായതും സമ്പൂർണ്ണവുമായ രഹസ്യാത്മകതയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ, വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്കുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ടെലിമാറ്റിക് ആക്‌സസ്സിനായുള്ള പാസ്‌വേഡ് ഏത് സമയത്തും ഉപയോക്താവ് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചേക്കാം. അറിയിക്കാൻ ഉപയോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു The Indian Face നിങ്ങളുടെ പാസ്‌വേഡിന്റെ അനധികൃത ഉപയോഗവും ഉടനടി അനധികൃത മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ പ്രവേശനവും.

 

11. കുക്കികൾ

11.1        The Indian Face അതിന്റെ സേവനങ്ങൾ‌ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നാവിഗേഷൻ‌ സുഗമമാക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഉപയോക്താവിൻറെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നതിനും വ്യക്തിഗത മുൻ‌ഗണനകളിലേക്ക് പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും സ്റ്റോറിന്റെ ഉപയോഗം ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനും കുക്കികൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഉപയോക്താവിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മുൻ‌കൂട്ടി ക്രമീകരിച്ച ഫോൾഡറിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലോ ബ്ര browser സറിന്റെ മെമ്മറിയിലോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഫയലുകളാണ് കുക്കികൾ.

 

11.2 ഉപയോക്താവ് അവരുടെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൽ ഒരു കുക്കി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ര rows സിംഗ് പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിക്കണം. അതുപോലെ, ഉപയോക്താവ് കുക്കികളെ സ്വതന്ത്രമായി നശിപ്പിച്ചേക്കാം. കുക്കികൾ നിർജ്ജീവമാക്കാൻ ഉപയോക്താവ് തീരുമാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സേവനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും വേഗതയും കുറയുകയും സ്റ്റോറിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചില സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

 

12. ബാധകമായ നിയമവും അധികാരപരിധിയും

ഈ പൊതു വ്യവസ്ഥകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് നിയമമാണ്. ഈ കരാറിന്റെ സാധുത, വ്യാഖ്യാനം, പൂർത്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേയം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് വിവാദവും മാഡ്രിഡ് നഗരത്തിലെ കോടതികളുടെയും ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെയും അധികാരപരിധിയിലും മത്സരത്തിലും സമർപ്പിക്കും, ഇത് ഏതെങ്കിലും അധികാരപരിധി ഒഴിവാക്കുന്നു. ബാധകമായ നിയമനിർമ്മാണം അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോക്താവിന്.